Speciale programma's voor Plusklassen!

   
     Bel Malouk voor een afspraak +31 (0)6 4125 3865
Tap To Call

Leerlijn Engels (6-18 jaar)   arrow

Core Curriculum for English (K12)

geschikt voor:
basisschool groep 4 t/m groep 8
VMBO, HAVO en VWO

Een digitale leerlijn Engels voor zowel de basisschool als voortgezet onderwijs. Het zogenoemde K12-standaard curriculum kan ingezet worden bij ieder onderwijsniveau en is geschikt voor wel 12 leerjaren Engels! Leerlingen kunnen op eigen tempo en niveau werken aan hun geanimeerde lessen. Ook kan de leerkracht de lessen inzetten als klassikale les of met een groep leerlingen via het digibord. Hiermee is gepersonaliseerd leren mogelijk.

Leerling groep 8: Het is super leuk en leerzaam! Volgend jaar ga ik naar het TTO en op die school werken ze met hetzelfde programma. Nu kan ik mij extra goed voorbereiden.

De niveaus Cambridge & CEFR

The Core Curriculum for English is geschikt als voorbereiding op het Cambridge examen tot FCE level*. De inhoud van de cursus voldoet aan de normen van het Europees Referentiekader (CEFR) tot aan het niveau B2.

Taalniveaus CEFR (A1, A2, B1, B2,C1, C2)
Om het taalonderwijs op elkaar af te stemmen, met elkaar te kunnen vergelijken en taalniveaus te kunnen inschatten is het Europees referentiekader voor de talen vastgesteld, het zogenoemde CEFR. Dit is een richtlijn voor de verschillende talen om het taalniveau te beoordelen.

Het referentiekader beschrijft een Europese schaal van 6 taalniveaus voor de beheersing diverse vaardigheden: spreken, schrijven, luisteren & lezen. Er zijn 3 niveaus (A, B, C) en deze zijn onderverdeeld in 2 subniveaus:

A Basisgebruiker (A1/A2: beginner)
B Zelfstandige gebruiker (B1/B2: gevorderd)
C Vaardige gebruiker (C1/C2: vergevorderd)

*First Certificate in English (FCE)
Voor dit examen is een goede basiskennis van het Engels vereist (niveau B2 volgens het Europees referentiekader). Je woordenschat is voldoende om je goed te kunnen redden in dagelijkse situaties. Je kent het onderscheid tussen formeel en informeel taalgebruik.

Het FCE-examen bestaat uit de volgende onderdelen:
- Begrijpend lezen: 1 uur
- Schrijfvaardigheid: 1 uur en 20 minuten
- Grammatica en vocabulaire: 45 minuten
- Luistervaardigheid: 40 minuten
- Spreekvaardigheid: 14 minuten

Leerkracht groep 5/6: Ik vind het een ideaal programma, want in de eerste plaats zijn leerlingen enthousiast en kunnen ze goed zelfstandig werken. Doordat ik een combinatieklas heb, lopen de niveaus erg uiteen. Nu kan ik in kleine groepjes op het eigen niveau van de leerling ondersteunen bij de oefeningen, terwijl de rest van de klas open eigen tempo rustig doorwerkt.