ENGELSE VERRIJKINGSLESSEN ikleerdigitaal.nl

Help! Waar haal ik de tijd vandaan om (ook nog) de begaafde leerlingen te instrueren en te begeleiden? Herkenbaar?

Voor deze leerlingen is er ikleerdigitaal.nl. Interactief en animerend leermateriaal ter verrijking van de reguliere lessen. Het aanbod bestaat uit Engels, Math & Science. Hiermee voorzien we in de kennisbehoefte van de meer talentvolle leerlingen. Doordat het leermateriaal online wordt aangeboden, kan er overal en wanneer je maar wilt mee gewerkt worden. In de klas, in de plusklas of thuis. Leerlingen kunnen rechtstreeks vragen stellen aan de eCoach van de Digitale Leerschool.

eigen tempo en niveau leren | eigen account | introductieles | persoonlijke E-Coach | leervolgsysteem

Na een persoonlijke introductie van de digitale leercoaches op school, kunnen leerlingen zelfstandig aan de slag via www.ikleerdigitaal.nl. Zij krijgen een eigen uniek account en de eCoach zorgt op afstand dat er voldoende opdrachten klaar staan. Terwijl in de klas hun leraar met de andere klasgenoten klassikaal aan het werk gaat, gaan leerlingen via de Digitale Leerschool zelfstandig aan de slag. De kennisoverdracht zit in het systeem, waardoor ze volledig zelfstandig met het programma aan de slag kunnen. Voor hulpvragen kunnen leerlingen zelf een bericht sturen aan de eCoach. Zo kan een leerling op eigen tempo en niveau aan het werk.  De leerkracht houdt met behulp van het leervolgsysteem het leerproces van zijn leerling in de gaten en stuurt bij waar nodig.