Vroegschools Engels, een inspirerende uitdaging op College Den Hulster

download

Basisonderwijs en voortgezet onderwijs werken samen via ikleerdigitaal.nl

Als tweetalige school Engels wil College Den Hulster het vak Engels promoten op de basisschool. Hoe vroeger je begint aan het leren van een vreemde taal, hoe soepeler dit verloopt, zowel op de basisschool als in het voortgezet onderwijs. Ook het vak Nederlands is hierbij gebaat: kinderen worden zich veel meer bewust van de opbouw van taal, van de kracht van goede communicatie. Digitale ondersteuning levert vele voordelen op vanwege kansen voor zelfstandig leren, ontwikkeling van talent en taakverlichting voor leerkrachten. Om de aansluiting met het basisonderwijs te verbreden is het tto van Den Hulster uitgebreid met een tweetalig havo. Dit alles levert een sterke doorlopende leerlijn Engels op en vergemakkelijkt de overstap van po naar vo.

voor het volledige bericht klik hier