Speciale programma's voor Plusklassen!

   
     Bel Malouk voor een afspraak +31 (0)6 4125 3865
Tap To Call

Training & Onderzoek   arrow

Steeds meer scholen (PO & VO) oriënteren zich op de mogelijkheden van ICT in hun onderwijs. We zien in toenemde mate dat scholen starten met (kleinschalige) pilots om bepaalde lesvormen, (mobiele) devices en/of digitale content te ontdekken en te onderzoeken. De Digitale leerschool biedt ondersteuning in dergelijke trajecten.

 Advies

Bezint eer ge begint. Het is een aloude wijsheid, maar toch zien we nog vaak dat scholen vooraf niet goed nadenken over de motieven achter het traject. Welke visie op het gebied van digitalisering in het onderwijs draagt de school uit?Past de ontwikkeling in de strategische koers die de school zich gesteld heeft? Welke doelen zijn gesteld, o.a. ten aanzien van leeropbrengsten, kosten, interne en externe communicatie, etc?

De Digitale Leerschool helpt de directie bij het opstellen van een gedegen projectplan en voorziet op basis van praktijkervaring in richtinggevend advies, om zodoende te komen tot een goede basis om te starten.

Training

De digitale leerschool biedt docententrainingen, gericht op het ontwikkelen van 21e eeuws vaardigheden die hen beter in staat stelt om ICT te integreren in hun onderwijs. Wij verzorgen training altijd op maat:

  • training digitale didactiek
  • training iPad vaardigheden
  • training Nearpod
  • management training ‘wat te doen bij innovatie in mijn school’

Onderzoek

In samenwerking met de universiteit van Maastricht hebben we een instrument ‘Leerkwaliteit in beeld’ ontwikkeld. Dit meetinstrument heeft als doel om de kwaliteit van het leerproces van leerlingen te kunnen volgen gedurende het schooljaar. Hierbij wordt zowel gekeken naar formele aspecten van leeropbrengst als rendement (cijfers), als naar sociale aspecten in leeropbrengst zoals motivatie, planning en concentratie.

Het leerproces van leerlingen wordt met dit instrument op een brede manier in kaart gebracht, op meerdere momenten in het schooljaar. Op basis van de meetresultaten wordt het leerproces van de leerling besproken met de betreffende leerkrachten, om zo gezamenlijk het leerrendement te kunnen optimaliseren met behulp van noodzakelijke interventies.

Referenties

Het meetinstrument Leerkwaliteit in Beeld hebben wij ingezet bij:

  • plusklassen van een samenwerkingsverband
  • diverse vo-scholen
  • tijdens een pilot bij de implementatie van iPads
  • vergelijkingsonderzoek onder verschillende MBO-scholen