Engels bij College Den Hulster

College Den Hulster kiest voor het Core Curriculum for English

Na een jaar ervaring te hebben opgedaan met het nieuwste programma Core Curriculum for English (CCE) bij de tweetalige brugklassen, volgt dit jaar de uitrol schoolbreed.

BLENDED LEARNING | DIFFERENTI√čREN | CHROMEBOOK | DOORLOPENDE LEERLIJN | SAMENWERKING PO VO

College Den Hulster is in 2016 gestart met tweetalig havo in een vwo-havo brugklas. De leerlingen zijn al na enkele maanden op een niveau Engels beland dat bijzonder hoog genoemd mag worden. Onderdompeling in de vreemde taal leidt tot een zeer progressief leerproces dat het natuurlijk verwerven van de taal centraal stelt. Spreken, schrijven en digitaal leren brengen ze op een niveau dat er wezen mag.

Het gebruik van het Core Curriculum for English in zowel tvwo, the Da Vinci Class als tto-havo maakt het ook mogelijk om leerlingen die al verder zijn op niveau uit te dagen. Om dit te versterken gaan alle tto-leerlingen van de brugklas in april vier dagen naar Zuid-Engeland om daar in gastgezinnen, op een gastschool en in de omgeving van Hastings de Engelse cultuur en het leven van alledag in het verleden en heden mee te maken.

Om de aansluiting met het basisonderwijs te verbreden is er een samenwerking met basisscholen van Stichting Fortior en Stichting Kerobei. Op de basisscholen wordt al een begin gemaakt met het Core Curriculum for English. Dit alles levert een sterke doorlopende leerlijn Engels op en vergemakkelijkt de overstap van po naar vo.

Lees meer over deze samenwerking: Vroegschools Engels, een inspirerende uitdaging op College Den Hulster